Tuesday

SCHOLARSHIP | BIASISWA KOMANWEL DI UNITED KINGDOM 2014

BIASISWA KOMANWEL DI UNITED KINGDOM 2014

Organisation TypeGovernment Agencies
Fund TypeScholarship
Sponsored ByPublic Service Department of Malaysia
Organisation AddressBlock C1 & C2, Complex C, Federal Government Administrative Centre, 62510 W.P Putrajaya
No Tel : 603 8000 8000
Detailed description
Rujukan
Kategori
Warganegara Malaysia
Kursus yang ditawarkan
  • Master degrees – 1 Tahun (kecuali Master of Business Administration)
  • Clinical training in medicine or dentistry – 6 Bulan
  • Doctoral degrees (Ph.D) – 3 Tahun
  • Split-site basis (towards a doctoral degrees in Malaysia) – 1 Tahun
Syarat-syarat Permohonan
Sila rujuk Prospektus 2014 di :
Bagi calon-calon bukan kakitangan Kerajaan,perlu memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan oleh pihak Commonwealth Scholarship.
**Bagi calon-calon kakitangan Kerajaan, perlu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pihak Commonwealth Scholarship dan juga memenuhi syarat-syarat Cuti Belajar yang telah ditetapkan seperti berikut :
(a)    Pegawai Kumpulan Pengurusan & Profesional (P&P);
(b)   Berkhidmat secara tetap;
(c)    Telah disahkan dalam skim perkhidmatan semasa pada tarikh tutup permohonan;
(d)   Umur tidak melebihi 46 tahun untuk peringkat Sarjana dan tidak melebihi 44 tahun untuk peringkat Doktor Falsafah (PhD) pada tarikh tutup permohonan;
(e)   Mempunyai penguasaan Bahasa Inggeris yang baik;
(f)     Mencapai Laporan Nilaian Prestasi Tahunan (LNPT) purata minimum 85% bagi tempoh genap 3 tahun kalendar yang terkini berturut-turut (2010, 2011 & 2012);
(g)    Tiada mengikuti kursus pendek di luar negara dalam tempoh satu tahun kebelakangan atau kursus panjang dalam tempoh dua tahunkebelakangan (dikira dari tarikh permohonan);
(h)   Telah mengisytiharkan harta;
(i)      Tidak tersenarai dalam senarai hitam peminjam skim pinjaman pelajaran JPA; dan
(j)     Bersih daripada pertuduhan/tindakan tatatertib dan bebas daripada dakwaan Mahkamah.
Dokumen Permohonan
Borang Permohonan secara atas talian [Electronic Application System (EAS)] boleh didapati di :
**Bagi calon-calon kakitangan Kerajaan, anda juga dikehendaki mengisi borang-borang seperti berikut (masing-masing 1 salinan):
*Borang JPA(L)LDP 1A/96 ini perlu diisi oleh Panel Pembangunan Sumber Manusia di Jabatan/Kementerian masing-masing.
Borang permohonan secara atas talian [Electronic Application System (EAS)] yang telah lengkap diisi berserta dokumen sokongan yang telah disahkan hendaklah dicetak sebanyak 1 salinan berserta 2 keping gambar berukuran pasport dan dihantar ke alamat berikut :-
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
JABATAN PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA
BAHAGIAN PEMBANGUNAN MODAL INSAN
UNIT LATIHAN DALAM PERKHIDMATAN II
ARAS 3, BLOK C1, KOMPLEKS C
PUSAT PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN
62510 PUTRAJAYA
(u/p : Puan Noor Zahrina binti Abdul Samad)
**Bagi calon-calon kakitangan Kerajaan, permohonan mestilah dikemukakan melalui Ketua Jabatan sebelum dihantar ke Jabatan ini.
Pegawai Bertanggungjawab
Puan Noor Zahrina binti Abdul Samad
Tel: 03-8885 3555
Faks: 03-8889 2171
E-mel : zahrina.samad@jpa.gov.my

Puan Raziyani binti Ibrahim 
Tel: 03-8885 3519
Faks: 03-8889 2171
E-mel : raziyani.ibrahim@jpa.gov.my
Deadline30 November 2013

Source - > studymalaysia.com