Monday

Tunku Abdul Rahman (BTAR) Scholarship 2024


The scholarship is open to all, focusing especially on high-potential students with a strong financial need to cover the expenses of the university’s tuition fees and living expenses during the course of the study. We encourage all Malaysians from all fields of study to apply as all applications will be reviewed individually and holistically by the YTAR team. Among the selection criteria that we look for in the selection process are:

PERSEVERANCE

 • The capability to overcome challenges and persevere in setting and achieving personal goals, regardless of setbacks.

ACADEMIC ABILITY

FINANCIAL NEED

LEADERSHIP

 • Having leadership experience (in clubs or societies) with a specific goal in mind to influence others and drive change in Malaysia within your own personal capacity (inside and outside of the university).

PASSION TO LEARN

 • We celebrate students with eager minds and intellectual curiosity to explore their fields of study and beyond.

Pemberian Biasiswa

Penerima yang layak menerima biasiswa ini adalah mendapat bantuan kewangan seperti berikut:

 • Yuran universiti: Penajaan penuh untuk yuran pengajian di institut pengajian tinggi awam (IPTA) atau swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh MQA.
 • Elaun bulanan: Pemberian elaun sara pada untuk setiap bulan sepanjang biasiswa.
 • Elaun tahunan: Elaun tahunan diberi untuk pengembangan profesional bagi peningkatan diri setiap penerima. Elaun alat tulis dan buku teks turut diberikan.
 • Elaun sekali sepanjang biasiswa: Elaun ini diberikan dalam bentuk yang lain seperti pembelian komputer riba, kos tesis, pakaian rasmi ataupun juga tiket penerbangan (antara Semenanjung dan Timur Malaysia).

Program Kepimpinan

Penerima biasiswa ini perlu menyertai program kepimpinan yang disediakan merangkumi:

 • Mentorship
  – Penerima biasiswa akan menerima bimbingan oleh para profesional dan juga alumni tentang kerjaya dan perkembangan diri.
 • Peluang pembangunan
  – Penerima biasiswa akan menghadiri bengkel dan kem sepanjang 2 tahun untuk mengasah kemahiran kepimpinan, pemikiran kritikal dan kemahiran interpersonal.
 • Projek kemasyarakatan
  – Sebagai sebahagian daripada perjalanan pembangunan kepimpinan diri, setiap penerima biasiswa perlu mengurus dan menjalankan sebuah projek kemasyarakatan di bawah bimbingan yayasan ini. 

Syarat Kelayakan

Pemohon perlu memenuhi syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pemohon seperti berikut:

 1. Warganegara Malaysia.
 2. Umur tidak melebihi 25 tahun pada tarikh tutup permohonan biasiswa.
 3. Telah menamatkan pengajian pra-universiti dan mempunyai sekurang-kurangnya dua tahun pengajian sarjana muda di mana-mana universiti awam atau swasta tempatan yang diiktiraf oleh MQA.

Keutamaan diberikan kepada:

 1. Pernah atau sedang menghadapi cabaran yang sukar.
 2. Menunjukkan potensi kepimpinan dan menunjukkan nilai Yayasan Tunku Abdul Rahman.
 3. Calon yang datang daripada latar belakang yang mencabar, seperti Orang Kurang Upaya (OKU), calon masyarakat luar bandar dan calon daripada keluarga berpendapatan kurang daripada RM4,850 sebulan.

Tatacara Permohonan

Permohonan boleh dilakukan dengan mengikuti tatacara permohonan seperti berikut:

 1. Layari laman web https://www.yayasantar.org.my/.
 2. Klik butang ‘Apply Now.’
 3. Isi maklumat yang diperlukan dengan lengkap dan betul.
 4. Muat naik dokumen sokongan.
 5. Klik butang ‘Submit’ untuk menghantar permohonan.

Dokumen Sokongan

Dokumen sokongan yang perlu dimuat naik ketika membuat permohonan adalah seperti berikut:

 1. Salinan kad pengenalan.
 2. Salinan keputusan Pra-U atau semester terkini.
 3. Surat Tawaran Kemasukan Universiti (jika berkenaan).
 4. Bukti pendapatan seperti penyata pendapatan atau slip cukai pendapatan atau slip gaji ibubapa atau penjaga (3 bulan) atau penyata akaun bank.
 5. Surat Sokongan/Letter of Recommendation dari pendidik ataupun majikan calon (tidak wajib tetapi digalakkan).

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai BTAR, sila layari laman web www.yayasantar.org.my atau menghubungi Yayasan Tunku Abdul Rahman di talian 03 2283 6063.

CLOSE DATE : ONGOING | APPLY NOW!! | FOR FULL SCHOLARSHIPS CLICK HERE