Saturday

Program Biasiswa Bank Rakyat - BRIGHT 2024


Program Biasiswa Bank Rakyat: Inspirasi Bank Rakyat Memacu Bakat Tertinggi (BRIGHT).

Tarikh permohonan bermula pada 27 Mei 2024 dan tarikh tutup permohonan pada 1 Julai 2024.

E-melkan permohonan anda kepada marketingdepartment@bankrakyat.com.my

Untuk Permohonan : E-melkan permohonan anda kepada marketingdepartment@bankrakyat.com.my